PLATAFORMA PER LA LLENGUA

G-60417631
Plataforma per la llengua corregit

Educació i Llengua

SOBRE LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA

Plataforma per la Llengua és l'ONG del català. És una organització no governamental que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social. Treballen per tots els territoris de parla catalana i des d'una perspectiva transversal en diferents àmbits.

L'organització va néixer el 1993 a partir del Col·lectiu l'Esbarzer. Els seus integrants provenien principalment del món coral, de l'excursionisme i de la cultura popular i tradicional.

Als anys noranta recuperaria l'experiència de l'activisme cívic de la Crida i modernitzaria el discurs a favor del català a partir dels seus principals valors: l'eficiència, l'eficàcia, el pragmatisme i l'obtenció de resultats tangibles.

De la primera etapa de reunions als històrics Lluïsos de Gràcia, l'organització va anar creixent i s'estructurà amb comissions de treball i nuclis territorials. Amb el creixement de la Plataforma per la Llengua, aquesta s'ha anat consolidant com l'entitat de referència de la societat civil en temes de llengua, tot bastint un espai propi i un discurs diferenciador, el de l'ONG del català.

Dues dècades després del seu naixement, amb milers de socis, nombrosos voluntaris una estructura tècnica que dóna resposta als projectes engegats, la Plataforma per la Llengua continua treballant per fer del català la llengua comuna i de cohesió social. Plataforma per la llengua ha participat en molts projectes, com un projecte que van aconseguir: La Plataforma per la Llengua aconsegueix la immersió en català a l’ensenyament de Sardenya.

Podeu trobar més informació sobre els seus projectes recents a la seva pàgina web o al seu Instagram.

4. Educació de qualitat
10. Reducció de les desigualtats

OBJECTIUS

  • Aconseguir que el català esdevingui la llengua comuna, de cohesió social i d'interrelació entre totes les persones del nostre àmbit lingüístic.
  • Garantir i promoure l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits i registres perquè hi sigui present com a llengua de ple dret.
  • Defensar els drets lingüístics i culturals de les persones que parlen català i de les que viuen als territoris de parla catalana.
  • Impulsar i col·laborar en campanyes de normalització lingüística de la llengua catalana.
  • Interessar-se pels problemes que afectin la societat catalana, sempre i quan contribueixin a la millora de l'ús de la llengua catalana.

MÈTODES DE COL·LABORACIÓ

  • Accepta tota mena de donacions a través del seu compte bancari, donant com a empresa o com a particular.
  • Et pots enllistar per a fer un voluntariat.
  • Es pot donar a través de la seva web de donacions: (https://www.plataforma-llengua.cat/col-labora/donatius/)
  • Fes una col·laboració econòmica a un projecte en concret.
  • Fes conèixer Plataforma per la llengua als teus familiars, amics, companys de treball, etc. Convenç-los perquè contribueixin!
Idioma